วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

25 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 39 ครั้ง

25 มกราคม 2567 ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ครบรอบปีที่ 39 โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน