วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 46 ปี

26 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 47 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี  โดยมี คุณสุพรรณี หงษ์ทองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน