วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 "วันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 81"

3 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 52 ครั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 81 และร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะประมง และเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาด้านการประมง และการพัฒนาการประมงของประเทศไทย ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน