สาธิตการปรุงอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เมนู “แกงคั่วส้มโปรตีนเกษตรใส่สละ” ภายในงาน Asia Soy Excellence and Food Summit 2024

22 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 55 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำโดย ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ร่วมกับ ผศ.ดร.สถิตย์พงศ์ มั่นหลำ และ คุณภูมิพงศ์ ตุละ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมจัดแสดงสาธิตการปรุงอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เมนู “แกงคั่วส้มโปรตีนเกษตรใส่สละ” ภายในงาน Asia Soy Excellence and Food Summit 2024 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์