สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

3 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 39 ครั้ง

วันที่ 3 มกราคม 2567 คุณศสิญา แก้วนุ้ย รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษเพื่อความยั่งยืน พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน