หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 61 ครั้ง

                หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลผลิตงานวิจัย นำเสนอบริการทางวิชาการด้านอาหาร กิจกรรมและบริการอื่น ๆ ของสถาบันฯ ที่มุ่งช่วยสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ "เป็นองค์กรผู้สร้างนวัตกรรมอาหาร บริการองค์ความรู้ สู่สังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน"

                หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน...

สามารถเข้าชมได้ที่ : https://ifrpd.ku.ac.th/public/55th-ifrpd/