อาหารปลอดภัยไร้กังวล รับรองคุณภาพระดับสากล จากศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ของ IFRPD

21 เม.ย. 2567

|

อ่าน : 7 ครั้ง

 

 

 

อาหารปลอดภัยไร้กังวล รับรองคุณภาพระดับสากล จากศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ของ IFRPD

เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพอาหาร เพราะเรามั่นใจในบริการ ทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. แจ้งความประสงค์

   - กรอกข้อมูล “รายการวิเคราะห์ทดสอบ” ในแบบฟอร์มคำขอรับบริการ

   - ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ

2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง

   - วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างตามมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025

3. จัดส่งใบรายงานผลการทดสอบ

   - ใบรายงานผลการทดสอบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

       ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (Food Quality Assurance Service Center : FQA LAB) ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  พร้อมให้บริการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการทดสอบ และบริการพัฒนาวิธีทดสอบตามความต้องการของลูกค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นในการผลิตอาหารให้เป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพ สามารถติดต่อได้ที่ FQA LAB

—----------------------------------------------------

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม. เกษตรศาสตร์

The Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)

IG : https://www.instagram.com/ifrpd

Youtube : https://www.youtube.com/@ifrpdku477/featured

โทรศัพท์: 02-942-8629 ต่อ 1800, 1811

E-mail : ifrfqa@yahoo.com, ifrfqa@ku.ac.th

 

#สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ifrpd #ifrpdku #ธุรกิจอาหาร #เพื่อนคู่คิด #เริ่มต้นธุรกิจ #ISO17025 #FQA #คุณภาพอาหาร #ห้องแล็บมาตรฐาน #วิเคราะห์อาหาร #ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร #อาหารปลอดภัย #IFRPD_Content_04