เข้ามอบของขวัญปีใหม่ 2567 (ผลิตภัณฑ์ KU Food) ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์๋

4 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 42 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบของขวัญปีใหม่ (ผลิตภัณฑ์ KU Food) แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน