เข้าร่วมจัดแสดงผลงานพาสต้าปราศจากกลูเตน และข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว ในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566

13 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 31 ครั้ง

คุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานพาสต้าปราศจากกลูเตน และข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว ในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566 เรื่อง "อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์