เทศกาลอาหารเจ 2566 อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มสุข

11 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 130 ครั้ง

 

เทศกาลกินเจ 2566 เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลกินเจ

เทศกาลอาหารเจ 2566 อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มสุข

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดจำหน่ายอาหารเจ

ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 - 13.30 น.

ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ยังมีบริการจัดส่งอาหารเจสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (Delivery in KU)

เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป / ต่ำกว่า 200 บาท มีค่าจัดส่ง 20 บาท

-----------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ห้องอาหารสหโภชน์
โทร :02-942-8629-35 ต่อ 1105, 1106
Line : @233hkquu