แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

23 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 64 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมนนทรี แก้วิถีโลกรวน” ในระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 9 วัน 9 คืน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ผู้แทนประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิต ร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

ในงานดังกล่าวสถาบันคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำโดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และคุณประจงเวท สาตมาลี หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ได้นำผลงานไปจัดแสดง ได้แก่ น้ำพริกโปรตีนเกษตร และเค้กข้าวปลอดกลูเตน ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณภาพบางส่วน :  https://pr.ku.ac.th/web/gallery/detail/663