ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Department of Food Science and Nutrition, College Of Human Ecology, Pusan National University (PNU) และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

9 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 37 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Department of Food Science and Nutrition, College Of Human Ecology, Pusan National University (PNU) และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ ด้านกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้า เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยมีคุณเบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน