ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

16 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 39 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 25666 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตอาหารต้นแบบ โดยมีคุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน