“IFRPD’s Food Clinic” คลีนิครับให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

29 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 116 ครั้ง

IFRPD’s Food Clinic” คลีนิครับให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ท่านจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ที่บูธสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00 -16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

-----------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โทรศัพท์: 02-942-8629