2 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

29 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 55 ครั้ง

2 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี