IFRPD ช่วยวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารของคุณ

14 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 18 ครั้ง

 

 

IFRPD ช่วยวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารของคุณ

IFRPD ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างตรงจุดโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นําไปสู่การขยาย โอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจอาหารของคุณ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : เพื่อให้ได้กระบวนการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภค

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ : ด้วยกระบวนการเก็บรักษาคุณค่าทางอาหาร หรือการเสริมสารสําคัญต่าง ๆ ตลอดจน การปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค

การยืดอายุการเก็บรักษาและแก้ไขปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์

การตรวจวิเคราะห์ : คุณภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบทางประสาทสัมผัส

- การทดลองขยายกําลังการผลิต : เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่แม้มีการเพิ่มกําลังการผลิตหรือเปลี่ยน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จากระดับห้องปฏิบัติการหรือระดับครัวเรือน สู่ระดับอุตสาหกรรม

 

ไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

 

กรอกข้อมูลขอรับบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ที่

https://kasets.art/MxGZzb

 

ปรึกษาปัญหาและเริ่มพัฒนาโจทย์ร่วมกัน : “คลินิกอาหาร : Food Clinic”

เบอร์ 02-579-5587 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 – 11.30 น.

—----------------------------------------------------

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม. เกษตรศาสตร์

The Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)

IG : https://www.instagram.com/ifrpd

Youtube : https://www.youtube.com/@ifrpdku477/featured

โทรศัพท์: 02 942 8629

E-mail : ifr@ku.ac.th

 

#สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

#ifrpd #ifrpdku #นวัตกรรมอาหาร #เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ #ธุรกิจอาหาร

#IFRPD_Content_06