Talk Show: Future Food in KU Points of Views ในงานอาหารนานาชาติ

5 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 42 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมบรรยาย Talk Show: Future Food in KU Points of Views ในงานอาหารนานาชาติ  พบกับกิจกรรมมากมายจากนิสิตนานาชาติ เช่น Cooking Showcase สาธิตการทำอาหาร, Performance การแสดง, Costume Presentation การแต่งกายชุดประจำชาติ, Food quiz! ทายเมนูอาหาร ฯลฯ ณ ลานกิจกรรมอาคารระพี สาคริก