รับบริการตรวจฉลากโภชนาการ "แบบใหม่" พร้อมโปรโมชั่น 1 แถม 1 รับเลย ฉลากโภชนาการ แบบใหม่ (ฉ.445)

29 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 146 ครั้ง

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) รับบริการตรวจฉลากโภชนาการ "แบบใหม่"

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 445 เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 ในราคาพิเศษ

พร้อมโปรโมชั่น 1 แถม 1 รับเลย ฉลากโภชนาการ แบบใหม่ (ฉ.445)

แถมฟรี แบบย่อ (ฉ.182) ในราคา 7000 บาท

------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์บริการประกันคุณภาพ (FQA)

โทรศัพท์ : 0 2942 8629 ต่อ 1800, 1811

โทรสาร : 0 2942 7601

E-mail : ifrfqa@yahoo.com (วัน เวลา ทำการ)

https://ifrpd.ku.ac.th