ราคาพิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่มีฉลากโภชนาการแบบเดิม (ฉ.182) ต้องการเปลี่ยนเป็น แบบใหม่ (ฉ.445)

29 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 76 ครั้ง

พิเศษ!! สำหรับลูกค้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

ที่มีฉลากโภชนาการแบบเดิม (ฉ.182) ต้องการเปลี่ยนเป็น แบบใหม่ (ฉ.445)

FQA LAB รับบริการตรวจรายการทดสอบเพิ่ม ในราคาพิเศษ

   -ฉลากโภชนาการฉบับ เต็ม (เดิม) ตรวจเพิ่ม โพแทสเซียม เพิ่มราคา 600 บาท

   -ฉลากโภชาการฉบับ ย่อ (เดิม) ตรวจเพิ่ม โพแทสเซียม + ไขมันอิ่มตัว + คอเลสเตอรอล ราคา 3500 บาท

------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์บริการประกันคุณภาพ (FQA)

โทรศัพท์ : 0 2942 8629 ต่อ 1800, 1811 โทรสาร : 0 2942 7601

E-mail : ifrfqa@yahoo.com (วัน เวลา ทำการ)

https://ifrpd.ku.ac.th