กรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส

กรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
ผลงานวิจัย ดร.วนิดา ปานอุทัย และคณะ
Keywords การสกัดแอสตาแซนธิน; สาหร่ายฮีมาโตคอกคัส; ต้านอนุมูลอิสระ; อาหาร; เครื่องสำอาง; วินิจฉัยโรค; เภสัชกรรม
Telephone 0 2942 8629 (1402)
Email ifrwdp@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

 

ผลงานนวัตกรรมล่าสุด โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : ดร.วนิดา ปานอุทัย และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : กรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 18534

 


บทสรุปการประดิษฐ์ :

พัฒนากรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส โดยใช้วิธีการสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับสารทําละลายที่เป็นสารเคมีปลอดภัยในอาหาร สามารถนํากรรมวิธีการสกัดตามการประดิษฐ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัสในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ โดยแอสตาแซนธินที่ได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นสารสําคัญที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในอาหารและเครื่องสําอาง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัยโรค และทางเภสัชกรรม

 

ข้อดีและจุดเด่น :
- กระบวนการใหม่ในการสกัดแอสตาแซนธินจากฮีมาโตคอกคัส
- ทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html