เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต

เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล และคณะ
Keywords กรรมวิธีการผลิต; เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูป; เครื่องดื่มถั่วเหลือง; ถั่วเหลือง; การประดิษฐ์; สูตรผลิตภัณฑ์
Telephone 0 2942 8629 (1303)
Email wanida.te@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรมล่าสุด โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล และ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
ชื่อการประดิษฐ์ : เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 18533


บทสรุปการประดิษฐ์ :

เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย ผงส่วนผสมถั่วเหลือง นมผง สารให้ความหวาน และสารแต่งกลิ่นและรส โดยผงส่วนผสมถั่วเหลือง ประกอบด้วย แป้งถั่วเหลือง แป้งถั่วเหลืองปราศจากไขมัน ข้าวโพดบดละเอียด นํ้าตาล และแคลเซียมไบคาร์บอเนต มีขั้นตอนการผลิตดังนี้ ทำความสะอาดเมล็ดถั่วเหลืองและนำมาบดได้เป็นแห้งถั่วเหลือง จากนั้นนำมาผสมกับแป้งถั่วเหลืองปราศจากไขมัน ข้าวโพดบดละเอียด น้ำตาล และแคลเซียมไบคาร์บอเนตให้เข้ากัน นำส่วนผสมที่ได้ใส่เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ (extruder) เปิดเครื่องปล่อยส่วนผสมและนํ้าเข้าสู่ตัวเครื่อง ควบคุมสภาวะการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์เอกช์ทรูเดท (extrudate) นำไปตัด อบแห้ง และบดเป็นผงละเอียด ได้เป็นผงส่วนผสมถั่วเหลือง นำผงส่วนผสมถั่วเหลืองที่ได้มาผสมกับนมผง สารให้ความหวาน และสารแต่งกลิ่นและรสให้เข้ากัน ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปพร้อมชงสำหรับหญิงวัยทองที่มีคุณค่าจากสารไอโซฟลาโวน (isoflavone) ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย ละลายนํ้าได้ดี รับประทานง่ายและสะดวกต่อการพกพา อีกทั้งสามารถนำไปบริโภคโดยการผสมน้ำนม นมถั่วเหลือง หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html