โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต

โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt)  และกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย ดร.ประมวล ทรายทอง และคณะ
Keywords สูตรผลิตภัณฑ์; โยเกิร์ต; น้ำนมอัลมอนด์; นมอัลมอนด์; อัลมอนด์; กรดแลกติก; โพรไบโอติก; โปรตีนทางเลือก; แพ้นมวัว; จุลินทรีย์; สุขภาพ
Telephone 0 2942 8629 (1416)
Email ifrpmst@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

 
ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : ดร.ประมวล ทรายทอง และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 18945
 
 
บทสรุปการประดิษฐ์ :
โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบคงตัว (set yogurt) และแบบกวน (stirred yogurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ส่วนผสมจากน้ำนมอัลมอนด์ 100% มาทำการหมักด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria : LAB ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก (probiotic) มีกรรมวิธีการผลิตที่มีการควบคุมสภาวะการผลิตและมีอัตราส่วนของวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้โยเกิร์ตน้ำนมอัลมอนด์ตามต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจนถึงผู้บริโภคได้มากกว่า 30 วัน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะแก่ผู้บริโภคกลุ่มที่แพ้นมวัว ผู้รับประทานอาหารโปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตอัลมอนด์มีกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รักสุขภาพที่ต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 
ข้อดีและจุดเด่น :
1. ผลิตด้วยกล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ LAB และ Bifidobacterium sp. ที่มีชีวิตมากกว่า 10 ล้านเซลล์ต่อกรัม
3. ไม่มีส่วนผสมของนมจึงเหมาะกับผู้บริโภคที่แพ้นมและรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
4. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็น และไม่มีคอเลสเตอรอล
 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html