รายการทดสอบ และค่าบริการ


ประกาศฉบับที่ (ปี พ.ศ.) เรื่อง วันที่อัพเดตใบเสนอราคา ดาวน์โหลด (ใบเสนอราคา)
61 2524 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ข้อ1. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 30 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
ข้อ2. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (รวมทุกรายการทดสอบ) 30 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
182 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (Package)
ข้อ1. ฉลากโภชนาการ ฉบับเต็ม 30 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
ข้อ2. ฉลากโภชนาการ ฉบับย่อ 30 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
445 2566 เรื่อง ฉลากโภชนาการ 19 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
196 2543 เรื่อง ชา    
    ข้อ1. ชาปรุงสำเร็จ ชนิดเหลวพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.3 13 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. ชาปรุงสำเร็จ ชนิดเหลวพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH มากกว่า 4.3 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ3. ชาปรุงสำเร็จ ชนิดเหลวพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลส์ หรือ ยูเอชที (UHT) 13 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ4. ชาปรุงสำเร็จ ชนิดแห้ง 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
197 2543 เรื่อง กาแฟ    
    ข้อ1. กาแฟสำเร็จรูป ชนิดเหลวพร้อมดื่มผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.3 13 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. กาแฟสำเร็จรูป ชนิดเหลวพร้อมดื่มผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH มากกว่า 4.3 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ3. กาแฟสำเร็จรูป ชนิดเหลวพร้อมดื่มผ่านกระบวนการสเตอริไลส์ หรือ ยูเอชที (UHT) 13 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ4. กาแฟปรุงสำเร็จ ชนิดแห้ง หรือ ชนิดเข้มข้น 13 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
198 2543 เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    
    ข้อ1. น้ำนมถั่วเหลือง ชนิดเหลวพร้อมดื่มผ่านกระบวนการพลาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.3 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. น้ำนมถั่วเหลือง ชนิดเหลวพร้อมดื่มผ่านกระบวนการพลาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH มากกว่า 4.3 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ3. น้ำนมถั่วเหลือง ชนิดเหลวพร้อมดื่มผ่านกระบวนการพลาสเจอร์ไรส์ หรือ ยูเอชที (UHT) 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ4. น้ำนมถั่วเหลือง ชนิดแห้ง หรือ ชนิดเข้มข้น 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
200 2543 เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
201 2543 เรื่อง ซอสบางชนิด 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
210 2543 เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป    
    ข้อ5. ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ และวุ้นเส้นที่ปรุงแต่ง 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ6. เครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ หรือบรรจุแนบมากับภาชนะที่บรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ7. ข้าวต้ม และโจ๊กที่ปรุงแต่ง 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ8. แกงจืด และซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
    ข้อ9. แกง และน้ำพริกต่าง ๆ 19 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
213 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลตในภาชนะ 20 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
281 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ชนิดผสม) 14 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
293 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
352 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม    
    ข้อ1. ผลิตภัณฑ์ของนม ชนิดเหลวที่ผ่านกระบวนการสเตอริไรส์ หรือ ยูเอชที (UHT) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. ผลิตภัณฑ์ของนม ชนิดเหลวที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ3. ผลิตภัณฑ์ของนม ชนิดแห้ง 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
353 2556 เรื่อง นมเปรี้ยว    
    ข้อ1. นมเปรี้ยว ชนิดเหลว 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. นมเปรี้ยว ชนิดแห้ง 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
354 2556 เรื่องไอศกรีม    
    ข้อ1. ไอศกรีม (นม/ผสม) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. ไอศกรีม (ชนิดดัดแปลง/ชนิดดัดแปลงผสม) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ3. ไอศกรีม ชนิดนม (นมผสมชนิดแห้ง หรือผง) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ4. ไอศกรีม ชนิดดัดแปลง (ดัดแปลงนมผสม ชนิดแห้ง หรือผง) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ5. ไอศกรีม (หวานเย็น) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
355 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ข้อ 3 (1)    
    ข้อ3 (1) อาหารที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.6 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ3 (1) อาหารที่มีค่า pH มากกว่า 4.6 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ3 (2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
356 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    
    ข้อ1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ชนิดเหลวพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการพลาสเจอร์ไรส์) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ2. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปืดสนิท (ชนิดเหลวพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการพลาสเจอร์ไรส์ที่มีค่า pH มากกว่า 4.3) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ3. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ชนิดเหลวพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลส์ หรือ ยูเอชที) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    ข้อ4. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ชนิดแห้ง หรือ เข้มข้น) 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
383 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) : สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
384 2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน    
    การวิเคราะห์หา Common Nutrients Proximate Analysis 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    การวิเคราะห์หาปริมาณ Amino Acid Profile 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
    การวิเคราะห์หาปริมาณ Fatty Acid Composition 29 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด