งานสัมมนานานาชาติ “IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)”

25 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 42 ครั้ง

งานสัมมนานานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครบรอบ 55 ปีแห่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ชมภาพเพิ่มเติม >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>