ภาพกิจกรรมการอบรม "การใช้งาน Scival และ TURNITIN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย”

7

มิ.ย.

ภาพกิจกรรมการอบรม "การใช้งาน Scival และ TURNITIN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย”

ภาพกิจกรรม Food Culture Exchange ครั้งที่ 3 (อาหารภาคกลาง)

15

พ.ค.

ภาพกิจกรรม Food Culture Exchange ครั้งที่ 3 (อาหารภาคกลาง)

บุคลากรฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิต 2

24

พ.ค.

บุคลากรฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิต 2

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล

21

พ.ค.

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล

กิจกรรม “การพัฒนาความคิดผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital”

17

พ.ค.

กิจกรรม “การพัฒนาความคิดผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital”

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและ เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ”

15

พ.ค.

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและ เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ”

ภาพกิจกรรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

9

พ.ค.

ภาพกิจกรรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

การอบรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (processing mango course)

3

พ.ค.

การอบรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (processing mango course)

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)" สอนผ่านช่องทางออนไลน์ Cisco WebEX

2

พ.ค.

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)" สอนผ่านช่องทางออนไลน์ Cisco WebEX

กิจกรรมการอบรม "Canva กับการสร้างสื่อการนำเสนอให้โดนใจและมีประสิทธิภาพ”

29

เม.ย.

กิจกรรมการอบรม "Canva กับการสร้างสื่อการนำเสนอให้โดนใจและมีประสิทธิภาพ”

ภาพกิจกรรม "การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลหรือ Digital Transformation"

19

เม.ย.

ภาพกิจกรรม "การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลหรือ Digital Transformation"

ภาพกิจกรรมตลาดนัด IFRPD Summer market festival

5

เม.ย.

ภาพกิจกรรมตลาดนัด IFRPD Summer market festival

กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567

5

เม.ย.

กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมะม่วงและสับปะรดอบแห้ง"

28

มี.ค.

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมะม่วงและสับปะรดอบแห้ง"

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ"

20

มี.ค.

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ"

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ

18

มี.ค.

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ

Page     fo 7