ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)"

1

ธ.ค.

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)"

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

15

พ.ย.

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  "หลักการผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่ม"

2

พ.ย.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่ม"

งานเกษมสันต์วันเกษียณ ประจำปี 2566

29

ก.ย.

งานเกษมสันต์วันเกษียณ ประจำปี 2566

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี

29

ก.ย.

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี

ภาพกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House

28

ก.ย.

ภาพกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House

FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช...เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส

26

ก.ย.

FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช...เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส

ภาพกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟ่ต์อาหารตำรับสหโภชน์ ราคา 155 บาท

21

ก.ย.

ภาพกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟ่ต์อาหารตำรับสหโภชน์ ราคา 155 บาท

ภาพกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟ่ต์อาหารเส้น

14

ก.ย.

ภาพกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟ่ต์อาหารเส้น

ภาพบูธกิจกรรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL

6

ก.ย.

ภาพบูธกิจกรรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

7

ก.ย.

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

6

ก.ย.

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร

1

ก.ย.

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาพกิจกรรมงานเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11: แอสพาร์เทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??

29

ส.ค.

ภาพกิจกรรมงานเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11: แอสพาร์เทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??

ภาพกิจกรรมการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยตัวชี้วัด ภายใต้โครงการประกันคุณภาพ

24

ส.ค.

ภาพกิจกรรมการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยตัวชี้วัด ภายใต้โครงการประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (candied fruits and vegetables)

24

ส.ค.

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (candied fruits and vegetables)

Page     fo 4