ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

ใหม่

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

จำนวน  : 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน

วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 26 กรกฎาคม 2567

สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-942-8629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

ใหม่

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

จำนวน  : 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาโท  24,000.- บาท / เดือน  วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน

วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 26 กรกฎาคม 2567

สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

จำนวน  : 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน

วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2567

วันที่สิ้นสุด : 28 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-942-8629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

จำนวน  : 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาโท  24,000.- บาท / เดือน  วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน

วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2567

วันที่สิ้นสุด : 28 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-942-8629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกข้อเขียน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการ

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก
ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

จำนวน  : 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาโท  24,000.- บาท / เดือน  วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน

วันที่เริ่ม : 25 ตุลาคม 2566

วันที่สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2566

สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 

ดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันและสถานที่คัดเลือก
ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
ตำแหน่งวิศวกร เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิศวกรรม

ดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันและสถานที่คัดเลือก
ตำแหน่งวิศวกร เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิศวกรรม

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
จำนวน  : 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาโท  24,000.- บาท / เดือน  วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน
วันที่เริ่ม : 17 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 18 สิงหาคม 2566
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
จำนวน  : 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาโท  24,000.- บาท / เดือน  วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 กรกฎาคม 2566
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : วิศวกร ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิศวกรรม
จำนวน  : 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : 21,000.- บาท / เดือน
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 กรกฎาคม 2566
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิจัย  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
จำนวน  : 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาโท  24,000.- บาท / เดือน  วุฒิปริญญาเอก  30,000.- บาท / เดือน
วันที่เริ่ม : 3 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2566
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

ดาวน์โหลด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : วิศวกร
จำนวน  : 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : 21,000.- บาท / เดือน
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2566
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-9428629 ต่อ 1215 หรือ 1229

 

ดาวน์โหลด