วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ใหม่ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแ.pdf ดาวน์โหลด (4.92 MB)
19 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ใหม่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอ.pdf ดาวน์โหลด (3.86 MB)
17 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่.pdf ดาวน์โหลด (4.39 MB)
28 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคร.pdf ดาวน์โหลด (1.47 MB)
11 ส.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคร...ุอบแห...ศ จำนวน 1 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 11 ส.ค. 66).pdf ดาวน์โหลด (10.93 MB)
12 ก.ค. 2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ Scan2023-07-12_102141.pdf ดาวน์โหลด (1.36 MB)
26 มิ.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดู้อบแห้งแบบสุญญากาศ Scan2023-06-26_092301.pdf ดาวน์โหลด (1.53 MB)