วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทอดสูญญากาศ ใหม่ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ.pdf ดาวน์โหลด (401.90 KB)
20 มิ.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (ครั้งที่ 2) SXLMXG0MZDLS.pdf ดาวน์โหลด (4.23 MB)
29 พ.ค. 2567 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ รายงานและยกเลิกประกาศราคาซื้อเครื่องทอด.pdf ดาวน์โหลด (307.09 KB)
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ประกาศ 28 พ.ค. 2567 _ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื.pdf ดาวน์โหลด (237.70 KB)
27 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน ประกาศ วันที่ 27 พ.ค.67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ.pdf ดาวน์โหลด (368.06 KB)
16 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดเสียง (Reference Acoustic Envelope Dctector) สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องวัดเนื้อสัมผัส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์วัดเสียงฯ.pdf ดาวน์โหลด (352.35 KB)
14 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ประกาศ วันที่ 14 พ.ค.67 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเค.pdf ดาวน์โหลด (11.87 MB)
7 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ประกาศ วันที่ 7 พ.ค.67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค.pdf ดาวน์โหลด (1.33 MB)
2 พ.ค. 2567 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นส.pdf ดาวน์โหลด (435.75 KB)
2 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุ.pdf ดาวน์โหลด (214.58 KB)
1 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน CGUEW20SC0HX.pdf ดาวน์โหลด (11.93 MB)
30 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ JFWGW20K6WWL.pdf ดาวน์โหลด (4.04 MB)
29 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วัดเสียง (Reference Acoustic Envelope Detector) สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องวัดเนื้อสัมผัส ประกาศ วันที่ 29 เม.ย.67 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออ.pdf ดาวน์โหลด (11.94 MB)
19 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแ.pdf ดาวน์โหลด (4.92 MB)
19 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอ.pdf ดาวน์โหลด (3.86 MB)
17 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่.pdf ดาวน์โหลด (4.39 MB)
28 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคร.pdf ดาวน์โหลด (1.47 MB)
11 ส.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคร...ุอบแห...ศ จำนวน 1 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 11 ส.ค. 66).pdf ดาวน์โหลด (10.93 MB)
12 ก.ค. 2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ Scan2023-07-12_102141.pdf ดาวน์โหลด (1.36 MB)
26 มิ.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดู้อบแห้งแบบสุญญากาศ Scan2023-06-26_092301.pdf ดาวน์โหลด (1.53 MB)