ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

15 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ" เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยวิทยากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

-คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัยเชี่ยวชาญ
-คุณอุษาพร ภูคัสมาส นักวิจัยชำนาญการ

ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน