ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (Thermal processing and Extrusion process)”

7 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 34 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (Thermal processing and Extrusion process)” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยาการณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน