ภาพกิจกรรมที่บูธสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภายในงานเกษตรแฟร์ 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

2 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 31 ครั้ง

 

ภาพกิจกรรมที่บูธสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภายในงานเกษตรแฟร์ 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยในบูธมีกิจกรรมมากมายดังนี้

-กิจกรรม Workshop สาธิตการทำอาหารเมนูอาหารทางเลือก (IFRPD) เมนูขนมผักกาดทรงเครื่อง และเมนูโปรตีนเกษตรปรุงรส
              วิทยากรโดย คุณอุษาพร ภูคัสมาส นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ ผู้ช่วยวิทยากรโดย ณเรณุมาศ แจ่มจันทร์

-นิทรรศการผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์

-คลินิกอาหาร (food clinic) ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

-จำหน่ายผลิตภัณฑ์ KU FOOD

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>