ภาพกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House

28 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ภาพกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

การเยี่ยมชมโรงงานผลิต

          ▪️ โรงงานผลิต 1 : กระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน และการผลิตขนมอบ เช่น โปรตีนเกษตร  และ ขนมผิงเกษตร
          ▪️ โรงงานผลิต 2 : กระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ได้แก่ กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการสเตอริไรส์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวด น้ำปลาหวาน น้ำนมถั่วเหลือง

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)
          งานบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร ตั้งแต่การรับตัวอย่าง จนถึง การรับรายงานผลการทดสอบ มีแจกของที่ระลึก และคูปองส่วนลด เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชม

กิจกรรม Food Clinic
          บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การแปรรูปอาหารต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีรายการงานวิจัยที่พร้อมนำไปต่อยอดหรือผลิตในเชิงพาณิชย์ และบริการวิชาการอื่นๆ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ แนะนำทุกท่านอีกด้วย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ชมภาพเพิ่มเติม >>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>>