ภาพกิจกรรมการสัมมนา “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร”

28

ก.พ.

ภาพกิจกรรมการสัมมนา “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร”

ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) และ คณะผู้บริหารบริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาเก็ตติ้ง จำกัด  เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

23

ก.พ.

ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) และ คณะผู้บริหารบริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาเก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล"

28

ก.พ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ"

23

ก.พ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ"

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากร  บทความประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมขจัดไขมัน fogiatk, Innovation to Eliminate Fat Oil and Grease

16

ก.พ.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากร บทความประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมขจัดไขมัน fogiatk, Innovation to Eliminate Fat Oil and Grease

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี

16

ก.พ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส"

20

ก.พ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส"

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

14

ก.พ.

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ผลงาน “U2T ลาดพร้าว ขยายผลสู่ IFRPD KU”

14

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ผลงาน “U2T ลาดพร้าว ขยายผลสู่ IFRPD KU”

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร

4

ก.พ.

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร

จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

2

ก.พ.

จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

ภาพงานเกษตรแฟร์ 2567 โซน H นวัตกรรมและงานวิจัย หน้าอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  โดมแอร์ H1

2

ก.พ.

ภาพงานเกษตรแฟร์ 2567 โซน H นวัตกรรมและงานวิจัย หน้าอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดมแอร์ H1

บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

1

ก.พ.

บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี

9

ก.พ.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐจากจังหวัด Bukidnon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

30

ม.ค.

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐจากจังหวัด Bukidnon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Inje University สาธารณรัฐเกาหลี

19

ม.ค.

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Inje University สาธารณรัฐเกาหลี

Page     fo 24