หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) ประจำปี 2566
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ หลักสูตร อัตรา / บาท รายชื่อผู้สอน
11 พ.ค. 2566 การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง) 1,900 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณณฐิฒา รอดขวัญ
20 พ.ค. 2566 เทคนิคการผลิตเครื่องแกงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 2,300 บาท คุณวาสนา นาราศรี คุณวีด๊าด ฤทธิ์บุญ
24 พ.ค. 2566 การผลิตเฉาก๊วย ซ่าหริ่ม และทับทิมกรอบ 1,900 บาท คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
14 มิ.ย. 2566 น้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บ 2,000 บาท คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
คุณวีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์
29 มิ.ย. 2566 หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย 2,200 บาท คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
6 ก.ค. 2566 การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 1,700 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
20 ก.ค. 2566 แหนมหมู ไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน) 2,200 บาท คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
26 ก.ค. 2566 เทคนิคการทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (Part 1) 3,000 บาท คุณวาสนา นาราศรี
คุณวีด๊าด ฤทธิ์บุญ
11 ส.ค. 2566 การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ 1,800 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณณฐิฒา รอดขวัญ
18 ส.ค. 2566 การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ 1,800 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
22 ส.ค. 2566 สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ 1,600 บาท คุณอุษาพร ภูคัสมาส
คุณเรณุมาศ แจ่มจันทร์
24 ส.ค. 2566 เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (candied fruits and vegetables) 1,900 บาท ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
25 ส.ค. 2566 เทคนิคการทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (Part 2) 3,000 บาท คุณวาสนา นาราศรี
คุณวีด๊าด ฤทธิ์บุญ
6 ก.ย. 2566 การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ 1,900 บาท คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
15 พ.ย. 2566 การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ 1,700 บาท คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
คุณอุษาพร ภูคัสมาส
14 ธ.ค. 2566 ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ 2,000 บาท คุณสุภัคชนม์ คล่องดี
คุณสุวีณา จันทพิรักษ์
22 ธ.ค. 2566 การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ 1,800 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช