หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ หลักสูตร อัตรา / บาท รายชื่อผู้สอน
1 ก.พ. 2567 การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ 2,300 บาท คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
15 ก.พ. 2567 การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 1,900 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
22 ก.พ. 2567 ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ 2,300 บาท คุณสุภัคชนม์ คล่องดี
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
5 มี.ค. 2567 แคบหมูไร้มัน และ หมูแผ่นปรุงรส 2,500 บาท ดร.หทัยชนก กันตรง
คุณอัญชนา กำลังหาญ
7 มี.ค. 2567 การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท เพื่อยืดอายุการเก็บ (แยมสับปะรด แยมสตรอเบอรี่ และแยมเสาวรสผสมมะม่วง) 1,900 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
14 มี.ค. 2567 พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 2,500 บาท คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณวีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์
19 มี.ค. 2567 คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมัก เพื่อสุขภาพ 2,300 บาท ดร.ประมวล ทรายทอง
นายจีรวุฒิ เพิ่มพูล
21 มี.ค. 2567 การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล 1,800 บาท คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
คุณอุษาพร ภูคัสมาส
28 มี.ค. 2567 การผลิตมะม่วงและสับปะรดอบแห้ง 1,900 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร
2 พ.ค. 2567 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing) (ออนไลน์) 1,800 บาท ดร.ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
9 พ.ค. 2567 การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง) 2,000 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณณฐิฒา รอดขวัญ
15 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและ เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ 4,000 บาท ดร.ประมวล ทรายทอง
คุณมาลัย เมืองน้อย
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
21 พ.ค. 2567 การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล 1,800 บาท คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
คุณอุษาพร ภูคัสมาส
28 พ.ค. 2567 เทคนิคการผลิตเครื่องแกงเพื่อยืดอายุ การเก็บรักษา (เครื่องแกงเขียวหวาน เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงมัสมั่น และเครื่องแกงคั่ว) 2,300 บาท คุณวาสนา นาราศรี
คุณวีด๊าด ฤทธิ์บุญ
30 พ.ค. 2567 เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal) ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ 3,000 บาท ดร.หทัยชนก กันตรง
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
คุณวรพล เพ็งพินิจ
6 มิ.ย. 2567 กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น 2,200 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
คุณสุธาทิพย์ ดวงใจ
11 มิ.ย. 2567 สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ 1,800 บาท คุณอุษาพร ภูคัสมาส
คุณเรณุมาศ แจ่มจันทร์
13 มิ.ย. 2567 การผลิตแหนมหมูและไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน) 2,500 บาท คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
18 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567 การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและ การควบคุมคุณภาพ 4,500 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณณฐิฒา รอดขวัญ
27 มิ.ย. 2567 ผัก สมุนไพรอบแห้งและผงพร้อมชง 2,000 บาท คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
คุณสุภัคชนม์ คล่องดี
4 ก.ค. 2567 การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 1,900 บาท คุณณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
9 ก.ค. 2567 การทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (สตรอเบอรี่ช็อตเค้ก ช็อคโกแลคมูสเค้ก ทีรามิสุ บลูเบอรี่ชีสพาย และคัสตาร์ดเค้ก) 3,200 บาท คุณวาสนา นาราศรี
คุณวีด๊าด ฤทธิ์บุญ
11 ก.ค. 2567 เทคนิคการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (candied fruits and vegetables making) (มะละกอ ฟักเขียว แคนตาลูป สับปะรด) 2,000 บาท ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
16 ก.ค. 2567 การผลิตเทมเปด้วยหลักวิทยาศาสตร์และ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเทมเป 2,500 บาท ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
18 ก.ค. 2567 จุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช 2,600 บาท ดร.อรวรรณ ละอองคำ
ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
25 ก.ค. 2567 การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล 1,800 บาท คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
คุณอุษาพร ภูคัสมาส
1 ส.ค. 2567 พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 2,500 บาท คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณวีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์
15 ส.ค. 2567 การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล 1,800 บาท คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
คุณอุษาพร ภูคัสมาส
20 ส.ค. 2567 การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุ การเก็บ 2,000 บาท ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
คุณณฐิฒา รอดขวัญ
22 ส.ค. 2567 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ (ออนไลน์) 1,700 บาท ดร.วนิดา ปานอุทัย
ดร.ธีระ ธุระกิจ