บริการอาหารและจัดเลี้ยง

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์  02-942-8629
 ต่อ 1102, 1105 และ 1106
อีเมล  ifranp@ku.ac.th
ไลน์  @233hkquu
โทรศัพท์  02-9428629 ต่อ 1102, 1105 และ 1106
อีเมล  ifranp@ku.ac.th
ไลน์  @233hkquu

บริการอาหารและจัดเลี้ยง

"ห้องอาหารสหโภชน์" คือ ห้องอาหารแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานโดยฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการจำหน่ายอาหาร ที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาเหมาะสม มานานกว่า 40 ปี ให้บริการจัดเลี้ยงอาหาร ทั้งอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารค่ำ ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ ซุ้มอาหาร สนใจแวะเข้าไปชิมรสชาติอาหาร กันก่อนตัดสินใจใช้บริการ ได้ที่อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เปิดให้บริการตั้งแต่ 7 โมงเช้า ถึงบ่ายโมง ทุกวันทำการ

หัวข้อ รายละเอียด
แบบฟอร์ม ใบคำขอรับบริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
  1. ขอให้ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการอาหารและจัดเลี้ยงได้ที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
    02-942-8629 ต่อ 1102 และ 1106
  2. กรอกแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการอาหารและจัดเลี้ยง) ตามที่กำหนด
  3. ส่งแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการอาหารและจัดเลี้ยง) ไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
    - ทางอีเมล : ifranp@ku.ac.th
  4. ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการในวันที่จัดเลี้ยง ณ ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน
ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

รายการอาหารกล่อง
รายการอาหารบุฟเฟต์
รายการอาหารว่าง
บุคคลติดต่อ น.ส.ภครมล ยิ้มแย้ม
โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1102 และ 1106
อีเมล ifranp@ku.ac.th

บริการอื่น ๆ