ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง

นางสาวภครมล ยิ้มแย้ม (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวภครมล ยิ้มแย้ม (หัวหน้าฝ่าย)

ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrpmyi@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1106
นางสาวอัญชนา พงษ์สุวินัย

นางสาวอัญชนา พงษ์สุวินัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifranp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1102