บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food

7

ธ.ค.

บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food

กิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้

6

ธ.ค.

กิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้

บริษัท ทีบีพี พับพลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน TIF & Food Pack เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

1

ธ.ค.

บริษัท ทีบีพี พับพลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน TIF & Food Pack เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอาหาร

4

ธ.ค.

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอาหาร

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

4

ธ.ค.

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหญิงในระดับชุมชน”

1

ธ.ค.

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหญิงในระดับชุมชน”

[ประชาสัมพันธ์] กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ

4

ธ.ค.

[ประชาสัมพันธ์] กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการ Extrusion

30

พ.ย.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการ Extrusion

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์

30

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์

สินค้าใหม่ !! ซอสพริกผสมมะม่วง (Mango Chili Sauce)

30

พ.ย.

สินค้าใหม่ !! ซอสพริกผสมมะม่วง (Mango Chili Sauce)

งานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566

29

พ.ย.

งานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

30

พ.ย.

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

28

พ.ย.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566  ในหัวข้อ “Happy and low carbon KU”

23

พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566 ในหัวข้อ “Happy and low carbon KU”

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

23

พ.ย.

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

23

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

Page     fo 24