ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)]

21

พ.ย.

ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)]

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

22

พ.ย.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน

22

พ.ย.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

22

พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จัดบูธแสดงผลงานวิชาการ ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

20

พ.ย.

จัดบูธแสดงผลงานวิชาการ ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

20

พ.ย.

งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

17

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ขอปิดให้บริการ FQA LAB ในวันศุกร์ที่่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.

16

พ.ย.

ขอปิดให้บริการ FQA LAB ในวันศุกร์ที่่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านกระบวนการผลิตของสถาบันฯ

2

พ.ย.

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านกระบวนการผลิตของสถาบันฯ

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ “นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

3

พ.ย.

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ “นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

รายการทันโลก...ยามบ่าย EP - 33 สัมภาษณ์ : ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

7

พ.ย.

รายการทันโลก...ยามบ่าย EP - 33 สัมภาษณ์ : ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

"วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด ป้าอ้วน หมู่ 3" ชื่อเสียงก้าวไกล สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้

6

พ.ย.

"วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืด ป้าอ้วน หมู่ 3" ชื่อเสียงก้าวไกล สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินเรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

1

พ.ย.

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินเรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญรับชมรายการทันโลก...ยามบ่าย EP-33 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.05 – 14.55 น.  ทางสถานีวิทยุ ม.ก.

5

พ.ย.

ขอเชิญรับชมรายการทันโลก...ยามบ่าย EP-33 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.05 – 14.55 น. ทางสถานีวิทยุ ม.ก.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

2

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

บทความวิจัยเรื่อง "ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ"

1

พ.ย.

บทความวิจัยเรื่อง "ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ"

Page     fo 24