โปรตีนเกษตร หรือ เนื้อเทียม

17

ต.ค.

โปรตีนเกษตร หรือ เนื้อเทียม

เทศกาลอาหารเจ 2566 อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มสุข

11

ต.ค.

เทศกาลอาหารเจ 2566 อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มสุข

ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ยะสุรินทร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะ

11

ต.ค.

ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ยะสุรินทร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เลอตอ

7

ต.ค.

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เลอตอ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาชีพ) "ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ"

10

ต.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาชีพ) "ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ"

ร่วมโหวต รางวัล Popular Vote ภายใต้โครงการ “การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566”

10

ต.ค.

ร่วมโหวต รางวัล Popular Vote ภายใต้โครงการ “การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566”

ร่วมโหวต รางวัล Popular Vote ภายใต้โครงการ “การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566”

10

ต.ค.

ร่วมโหวต รางวัล Popular Vote ภายใต้โครงการ “การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566”

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ"

9

ต.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "การผลิตและแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ"

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร รอบชิงชนะเลิศ

5

ต.ค.

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

5

ต.ค.

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

ต.ค.

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการชมเชย ประจำปี 2566 สาขาอาหารสัตว์น้ำ จากกรมประมง

4

ต.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการชมเชย ประจำปี 2566 สาขาอาหารสัตว์น้ำ จากกรมประมง

ให้การต้อนรับ Mr. Haruki Shibata ผู้แทนจากบริษัท Morinaga Institute of Biological Science ประเทศญี่ปุ่น

21

ต.ค.

ให้การต้อนรับ Mr. Haruki Shibata ผู้แทนจากบริษัท Morinaga Institute of Biological Science ประเทศญี่ปุ่น

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

2

ต.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

ขอเชิญรับชมรายการทันโลก...ยามบ่าย ออกอากาศ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.05 – 14.55 น.

1

ต.ค.

ขอเชิญรับชมรายการทันโลก...ยามบ่าย ออกอากาศ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.05 – 14.55 น.

กิจกรรม Unfolding Future of Food with Asian Wisdom ในงาน Food Ingredients Asia 2023

20

ก.ย.

กิจกรรม Unfolding Future of Food with Asian Wisdom ในงาน Food Ingredients Asia 2023

Page     fo 24