นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง Determination bacterial transfer route from the microbiome of visceral pig organs and its relation to carcass handlers’ hands at slaughterhouse in Thailand

11

ก.ค.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง Determination bacterial transfer route from the microbiome of visceral pig organs and its relation to carcass handlers’ hands at slaughterhouse in Thailand

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ และนักวิจัยชำนาญการพิเศษ

10

ก.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ และนักวิจัยชำนาญการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล"

10

ก.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร"

10

ก.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

9

ก.ค.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

5

ก.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

"ห้องอาหารสหโภชน์” ห้องอาหารคู่ ม.เกษตร

3

ก.ค.

"ห้องอาหารสหโภชน์” ห้องอาหารคู่ ม.เกษตร

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฏาคม 2567

3

ก.ค.

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฏาคม 2567

ภาพการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากกรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

27

มิ.ย.

ภาพการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากกรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "จุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช"

26

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "จุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช"

“ครบเครื่องเรื่องคาว หวาน ที่ห้องอาหารสหโภชน์”

27

มิ.ย.

“ครบเครื่องเรื่องคาว หวาน ที่ห้องอาหารสหโภชน์”

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตเทมเปด้วยหลักวิทยาศาสตร์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเทมเป"

26

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตเทมเปด้วยหลักวิทยาศาสตร์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเทมเป"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อยืดอายุการเก็บ”

26

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อยืดอายุการเก็บ”

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า"

26

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า"

“เมนูอาหารไทยยอดนิยม เอกลักษณ์ความอร่อยที่ห้องอาหารสหโภชน์ มาแล้วต้องลอง!”

26

มิ.ย.

“เมนูอาหารไทยยอดนิยม เอกลักษณ์ความอร่อยที่ห้องอาหารสหโภชน์ มาแล้วต้องลอง!”

วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1

26

มิ.ย.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1

Page     fo 24