คณะผู้บริหารสถาบันอาหาร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร Food Innopolis @Kasetsart โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

11

มี.ค.

คณะผู้บริหารสถาบันอาหาร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร Food Innopolis @Kasetsart โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร"

5

มี.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร"

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

7

มี.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

บทความวิชาการ "การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จากฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารพฤกษเคมีในเคพกูสเบอร์รี"

5

มี.ค.

บทความวิชาการ "การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จากฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารพฤกษเคมีในเคพกูสเบอร์รี"

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ Thai Food Cooking (การทำอาหารไทย)

4

มี.ค.

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ Thai Food Cooking (การทำอาหารไทย)

ภาพกิจกรรมการสัมมนา “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร”

28

ก.พ.

ภาพกิจกรรมการสัมมนา “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร”

ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) และ คณะผู้บริหารบริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาเก็ตติ้ง จำกัด  เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

23

ก.พ.

ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) และ คณะผู้บริหารบริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาเก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล"

28

ก.พ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ"

23

ก.พ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ"

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากร  บทความประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมขจัดไขมัน fogiatk, Innovation to Eliminate Fat Oil and Grease

16

ก.พ.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากร บทความประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมขจัดไขมัน fogiatk, Innovation to Eliminate Fat Oil and Grease

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี

16

ก.พ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส"

20

ก.พ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส"

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

14

ก.พ.

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ผลงาน “U2T ลาดพร้าว ขยายผลสู่ IFRPD KU”

14

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ผลงาน “U2T ลาดพร้าว ขยายผลสู่ IFRPD KU”

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร

4

ก.พ.

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร

จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

2

ก.พ.

จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

Page     fo 22