ภาพงานเกษตรแฟร์ 2567 โซน H นวัตกรรมและงานวิจัย หน้าอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  โดมแอร์ H1

2

ก.พ.

ภาพงานเกษตรแฟร์ 2567 โซน H นวัตกรรมและงานวิจัย หน้าอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดมแอร์ H1

บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

1

ก.พ.

บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี

9

ก.พ.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐจากจังหวัด Bukidnon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

30

ม.ค.

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐจากจังหวัด Bukidnon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Inje University สาธารณรัฐเกาหลี

19

ม.ค.

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Inje University สาธารณรัฐเกาหลี

ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร 2567

6

ก.พ.

ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร 2567

การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของสารอาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมอง” ภายในงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadmap 2024 : Functional F&B Edition

2

ก.พ.

การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของสารอาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมอง” ภายในงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadmap 2024 : Functional F&B Edition

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.วารุณี วารัญญานนท์ อดีตผู้อำนวยการ สถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5

ก.พ.

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.วารุณี วารัญญานนท์ อดีตผู้อำนวยการ สถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 "วันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 81"

3

ก.พ.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 "วันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 81"

การสัมมนา หัวข้อ "โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ MICROBIAL ALTERNATIVE PROTEIN"

2

ก.พ.

การสัมมนา หัวข้อ "โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ MICROBIAL ALTERNATIVE PROTEIN"

2 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

ก.พ.

2 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีเปิดงาน TIF, Warehousing & Logistics Asia and Food Pack Asia 2024

31

ม.ค.

พิธีเปิดงาน TIF, Warehousing & Logistics Asia and Food Pack Asia 2024

การสัมมนา หัวข้อ Safety of Alternative Protein – Food Allergy concern

31

ม.ค.

การสัมมนา หัวข้อ Safety of Alternative Protein – Food Allergy concern

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหาร SMEs  เข้าร่วมงาน “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร”

2

ก.พ.

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหาร SMEs เข้าร่วมงาน “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร”

“IFRPD’s Food Clinic” คลีนิครับให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

29

ม.ค.

“IFRPD’s Food Clinic” คลีนิครับให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ และรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29

ม.ค.

มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ และรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Page     fo 22