ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้

22

มี.ค.

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้

สาธิตการปรุงอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เมนู “แกงคั่วส้มโปรตีนเกษตรใส่สละ” ภายในงาน Asia Soy Excellence and Food Summit 2024

22

มี.ค.

สาธิตการปรุงอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เมนู “แกงคั่วส้มโปรตีนเกษตรใส่สละ” ภายในงาน Asia Soy Excellence and Food Summit 2024

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567

22

มี.ค.

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567

ตลาดนัด IFRPD Summer market festival

21

มี.ค.

ตลาดนัด IFRPD Summer market festival

ให้การต้อรับคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และบริการต่าง ๆ

20

มี.ค.

ให้การต้อรับคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และบริการต่าง ๆ

ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

19

มี.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการพิเศษ

18

มี.ค.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิศักดิ์ ทองคำดี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

18

มี.ค.

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิศักดิ์ ทองคำดี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริญากร หงษ์ขจร ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

18

มี.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริญากร หงษ์ขจร ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากแบบ One on One แก่ผู้ประกอบการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC2024)  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

18

มี.ค.

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากแบบ One on One แก่ผู้ประกอบการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC2024) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

18

มี.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในงาน “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

6

มี.ค.

บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในงาน “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

14

มี.ค.

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

11

มี.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ"

11

มี.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมะม่วงและสับปะรดอบแห้ง"

11

มี.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตมะม่วงและสับปะรดอบแห้ง"

Page     fo 22