บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์มาม่าสวัสดีปีใหม่ 2567

2

ม.ค.

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์มาม่าสวัสดีปีใหม่ 2567

วันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

28

ธ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

27

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

26

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

20

ธ.ค.

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

งานสวัสดีปีใหม่ 2567 เพื่อเลี้ยงขอบคุณบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

25

ธ.ค.

งานสวัสดีปีใหม่ 2567 เพื่อเลี้ยงขอบคุณบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

25

ธ.ค.

มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

25

ธ.ค.

คณะผู้บริหารศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2567

25

ธ.ค.

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2567

บูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Rice Fest : เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์

16

ธ.ค.

บูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Rice Fest : เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์

บูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Rice Fest : เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์

14

ธ.ค.

บูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Rice Fest : เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานพาสต้าปราศจากกลูเตน และข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว ในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566

13

ธ.ค.

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานพาสต้าปราศจากกลูเตน และข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว ในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Probiotics and Functional Food International Summit 2023

4

ธ.ค.

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Probiotics and Functional Food International Summit 2023

วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี

18

ธ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

15

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับ คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพงษ์ เทศนา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ

15

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพงษ์ เทศนา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ

Page     fo 22