IFRPD Custom Training Course & International Course

21

พ.ค.

IFRPD Custom Training Course & International Course

ขอแจ้งวันหยุดทำการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

21

พ.ค.

ขอแจ้งวันหยุดทำการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันปรุงอาหารประจำปี “2024 Hansik Cooking Contest in Thailand”

20

พ.ค.

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันปรุงอาหารประจำปี “2024 Hansik Cooking Contest in Thailand”

ขอแจ้งวันหยุดให้บริการห้องหารสหโภชน์ IFRPD

17

พ.ค.

ขอแจ้งวันหยุดให้บริการห้องหารสหโภชน์ IFRPD

IFRPD ช่วยสร้างประสบการณ์การผลิตและแปรรูปอาหาร ด้วยบริการฝึกอบรม

17

พ.ค.

IFRPD ช่วยสร้างประสบการณ์การผลิตและแปรรูปอาหาร ด้วยบริการฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายในงาน ProPak Asia 2024 หัวข้อ หลักการแปรรูปและบริการเครื่องจักรในการทดลองผลิตอาหาร:  ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และซอสต่าง ๆ

15

พ.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายในงาน ProPak Asia 2024 หัวข้อ หลักการแปรรูปและบริการเครื่องจักรในการทดลองผลิตอาหาร: ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และซอสต่าง ๆ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายในงาน ProPak Asia 2024 โดยวิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

15

พ.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายในงาน ProPak Asia 2024 โดยวิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2024 หัวข้อ "อามาซาเกะ: อาหารเชิงหน้าที่จากการหมักข้าวด้วย Aspergillus oryzae

14

พ.ค.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2024 หัวข้อ "อามาซาเกะ: อาหารเชิงหน้าที่จากการหมักข้าวด้วย Aspergillus oryzae

IFRPD ช่วยวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารของคุณ

14

พ.ค.

IFRPD ช่วยวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารของคุณ

บทความวิชาการ "นวัตกรรมของสารเพิ่มรสชาติในอาหารลดโซเดียม"

13

พ.ค.

บทความวิชาการ "นวัตกรรมของสารเพิ่มรสชาติในอาหารลดโซเดียม"

หลักสูตรฝึกอบรม "เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal) ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์"

13

พ.ค.

หลักสูตรฝึกอบรม "เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal) ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตแหนมหมูและไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)"

13

พ.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตแหนมหมูและไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)"

IFRPD ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอย่างไรบ้าง ?

9

พ.ค.

IFRPD ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอย่างไรบ้าง ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : 4 ประโยชน์ของข้าวยีสต์แดง จริงหรือ ?

9

พ.ค.

ชัวร์ก่อนแชร์ : 4 ประโยชน์ของข้าวยีสต์แดง จริงหรือ ?

บทความวิชาการ "แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะลองโควิด"

9

พ.ค.

บทความวิชาการ "แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะลองโควิด"

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

8

พ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Page     fo 22