ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

28

ม.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

เตรียมตัวให้พร้อม!!! งานเกษตรแฟร์ 2567

26

ม.ค.

เตรียมตัวให้พร้อม!!! งานเกษตรแฟร์ 2567

ถ่ายทอดความรู้และอบรมการทำแป้งโอคาร่าให้แก่น้องๆ ภายในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

17

ม.ค.

ถ่ายทอดความรู้และอบรมการทำแป้งโอคาร่าให้แก่น้องๆ ภายในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

25

ม.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.)  เข้าเยี่ยมชมงานด้าน Food Innopolis @Kasetsart

24

ม.ค.

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมงานด้าน Food Innopolis @Kasetsart

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ "Safety of Alternative Protein – Food Allergy concern"

24

ม.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ "Safety of Alternative Protein – Food Allergy concern"

แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

23

ม.ค.

แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

Grand opening KU Book Life store

23

ม.ค.

Grand opening KU Book Life store

ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

19

ม.ค.

ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

ขอเชิญร่วมวางแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22

ม.ค.

ขอเชิญร่วมวางแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ และรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16

ม.ค.

มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ และรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ KU-BCG Challenge ประเภท Food

17

ม.ค.

ภาพกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ KU-BCG Challenge ประเภท Food

ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

11

ม.ค.

ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  2567"

15

ม.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567"

Roadmap Functional F&B Edition 2024 2 February 2024

13

ม.ค.

Roadmap Functional F&B Edition 2024 2 February 2024

มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ และรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่อธิการบดี มก.

12

ม.ค.

มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ และรับพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่อธิการบดี มก.

Page     fo 22