กรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส

กรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส

จำนวนผู้เข้าชม : 83

เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต

เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 115

หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 128

กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูล จากสาหร่ายสไปรูลิน่า

กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูล จากสาหร่ายสไปรูลิน่า

จำนวนผู้เข้าชม : 79

แหนมซี่โครงหมูที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

แหนมซี่โครงหมูที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 113

สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ด และกรรมวิธีการผลิต

สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ด และกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 101

ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 62

สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม : 65

Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation method

Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation method

จำนวนผู้เข้าชม : 93

Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies

Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies

จำนวนผู้เข้าชม : 87

Physical properties, total phenolic contents, and antioxidant activities of refrigerated ready-to-eat brown rice cooked by ohmic and conventional methods: Effect of gellan gum

Physical properties, total phenolic contents, and antioxidant activities of refrigerated ready-to-eat brown rice cooked by ohmic and conventional methods: Effect of gellan gum

จำนวนผู้เข้าชม : 78

Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste Utilization

Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste Utilization

จำนวนผู้เข้าชม : 71

Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatment

Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatment

จำนวนผู้เข้าชม : 85

Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds

Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds

จำนวนผู้เข้าชม : 83

Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activity

Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activity

จำนวนผู้เข้าชม : 86