งาน JIRCAS Southeast Asia Liaison Office 50th Anniversary Symposium

14

ธ.ค.

งาน JIRCAS Southeast Asia Liaison Office 50th Anniversary Symposium

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก JIRCAS

13

ธ.ค.

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก JIRCAS

คณะผู้แทน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2567

21

ธ.ค.

คณะผู้แทน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2567

ประกาศปิดทำการ เพื่อจัดกิจกรรมงานปีใหม่ 2566

21

ธ.ค.

ประกาศปิดทำการ เพื่อจัดกิจกรรมงานปีใหม่ 2566

สายกินสายช้อป  มาเดินเลือกซื้อกันได้แล้ว ตลาดนัด IFRPD Winter market festival

20

ธ.ค.

สายกินสายช้อป มาเดินเลือกซื้อกันได้แล้ว ตลาดนัด IFRPD Winter market festival

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

15

ธ.ค.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

12

ธ.ค.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food

7

ธ.ค.

บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food

กิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้

6

ธ.ค.

กิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้

บริษัท ทีบีพี พับพลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน TIF & Food Pack เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

1

ธ.ค.

บริษัท ทีบีพี พับพลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน TIF & Food Pack เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอาหาร

4

ธ.ค.

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอาหาร

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

4

ธ.ค.

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหญิงในระดับชุมชน”

1

ธ.ค.

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหญิงในระดับชุมชน”

[ประชาสัมพันธ์] กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ

4

ธ.ค.

[ประชาสัมพันธ์] กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการ Extrusion

30

พ.ย.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการ Extrusion

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์

30

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์

Page     fo 21