คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

9

ม.ค.

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

ประชาสัมพันธ์  IFRPD's Food Clinic ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา : 09:30 - 11:30 น.

8

ม.ค.

ประชาสัมพันธ์ IFRPD's Food Clinic ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา : 09:30 - 11:30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

8

ม.ค.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ"

8

ม.ค.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ"

เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ (ผลิตภัณฑ์ KU Food) แด่ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

ม.ค.

เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ (ผลิตภัณฑ์ KU Food) แด่ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ 2567 แด่ ดร.วารุณี วารัญญานนท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ

5

ม.ค.

เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ 2567 แด่ ดร.วารุณี วารัญญานนท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ

ประชาสัมพันธ์ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567

4

ม.ค.

ประชาสัมพันธ์ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567

เข้ามอบของขวัญปีใหม่ 2567 (ผลิตภัณฑ์ KU Food) ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์๋

4

ม.ค.

เข้ามอบของขวัญปีใหม่ 2567 (ผลิตภัณฑ์ KU Food) ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์๋

คณะผู้บริหารบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2567

4

ม.ค.

คณะผู้บริหารบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2567

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

3

ม.ค.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

3

ม.ค.

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์มาม่าสวัสดีปีใหม่ 2567

2

ม.ค.

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์มาม่าสวัสดีปีใหม่ 2567

วันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

28

ธ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

27

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

26

ธ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

20

ธ.ค.

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

Page     fo 24