งานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566

29

พ.ย.

งานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

30

พ.ย.

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

28

พ.ย.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566  ในหัวข้อ “Happy and low carbon KU”

23

พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566 ในหัวข้อ “Happy and low carbon KU”

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

23

พ.ย.

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

23

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)]

21

พ.ย.

ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)]

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

22

พ.ย.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน

22

พ.ย.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ "มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

22

พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จัดบูธแสดงผลงานวิชาการ ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

20

พ.ย.

จัดบูธแสดงผลงานวิชาการ ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

20

พ.ย.

งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

17

พ.ย.

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ขอปิดให้บริการ FQA LAB ในวันศุกร์ที่่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.

16

พ.ย.

ขอปิดให้บริการ FQA LAB ในวันศุกร์ที่่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านกระบวนการผลิตของสถาบันฯ

2

พ.ย.

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านกระบวนการผลิตของสถาบันฯ

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ “นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

3

พ.ย.

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ “นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ

Page     fo 22