ให้การต้อนรับคณะนักเรียน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการสาธิตเกษตร - มิยาซากิ คิตะ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

11

ส.ค.

ให้การต้อนรับคณะนักเรียน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการสาธิตเกษตร - มิยาซากิ คิตะ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งวิศวกร

18

ส.ค.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งวิศวกร

ต้อนรับคณะนิสิตผู้เข้าอบรมโครงการ UC Summer School 2023 Hosted by KU เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

4

ส.ค.

ต้อนรับคณะนิสิตผู้เข้าอบรมโครงการ UC Summer School 2023 Hosted by KU เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

บูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมเห็ดในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”

11

ส.ค.

บูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมเห็ดในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House

17

ส.ค.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 55th IFRPD Open House

ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม "การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร"

15

ส.ค.

ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม "การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร"

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

12

ส.ค.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

11

ส.ค.

ถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

ประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

9

ส.ค.

ประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 54”

4

ส.ค.

พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 54”

ขอเชิญร่วมงานโครงการหลวง 54

4

ส.ค.

ขอเชิญร่วมงานโครงการหลวง 54

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 11

4

ส.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 11

งานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 54”

27

ก.ค.

งานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 54”

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน

27

ก.ค.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสพาเทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??”  ฟรี !!

26

ก.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสพาเทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??” ฟรี !!

ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง ณ เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

6

ก.ค.

ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง ณ เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

Page     fo 17